punjabi poetry

jimmy nagra November 18, 2015

ਉਹ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਮੁਸਕਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦਾ ਆਸ਼ਕ ਚਿਹਰਾ ਝਮ ਝਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਚੋਅ ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ ਪੁਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤਰਦਾ ਹੈ ਕੁਹਰਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਉ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦਾ ਬੋਲ ਦੰਦਾਸੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਹੈ ਬੂਰੀਂ ਆਏ ਅੰਬਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਵੱਈਆ ਵਗਦਾ ਹੈ ਝਿੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਛਮ […]